Aktualizacja poprzednich wersji

  • Pracuje tylko z nowszymi wersjami oprogramowania evManagerTS (Only works with newer versions of the software evManagerTS (od 2.0.0)
  • Aktualizacja wersji na 2.1 (z poprzedniej wersji 2.0) oznacza, że wszystkie ustawienia i wykonywane operacje zostaną automatycznie przerwane. Aby nie utracić danych należy przed dokonaniem aktualizacji zapisać dane dla wersji evManagerTS v2.0.0 na komputerze
  • Przed odłączeniem przewodu na końcu procesu aktualizacji należy zaczekać aż żółta dioda LED umieszczone z przodu urządzenia się wyłączy (10 sekund)


Aby dokonać aktualizacji

  • Zainstaluj nową wersję oprogramowania evManagerTS v 2.1.0. Po zakończeniu procesu uruchom program i czekaj aż się otworzy (ten proces może zająć dużo czasu ze względu na aktualizację bazy danych)
  • Podłącz przewód USB do urządzenia, odczytaj wszystkie ustawienia konfiguracyjne i zapisz je
  • Wyłącz urządzenie i odłącz przewód USB
  • Uruchom oprogramowanie na komputerze Start -> Programy -> Elvox -> UsbLoaderGUI.exe i podłącz przewód USB do urządzenia. Oprogramowanie UsbLoaderGUI będzie wyświetlone jako "Ready Bootloader". Kliknij "Upload" i wybierz plik "SwitchboardCPU.zex"
  • Naciśnij "Start" i czekaj na aktualizację (soprogramowanie UsbLoaderGUI wyświetli komunikat "OK")
  • Nie rozłączaj przewodu USB do momentu aż żółta dioda LED pozostaje zapalona
  • Włącz urządzenie i przepisz ustawienia konfiguracyjne uprzednio zapisane w evmanagerTS

Pliki do pobrania

Opis Rozmiar pliku Data aktualizacji
EvmanagerTS (aktualizacja do wers. 2.1.0) 7.227 kB 02/02/2012
evManagerTS (wers. 2.1.0) 265.822 kB 02/02/2012
Firmware (wers. 2.1.0) - 02/02/2012

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. +48 618488871, fax +48 618488276, info@astat.com.pl, www.vimarpolska.pl
VIMAR: osprzęt elektroinstalacyjny, system automatyki domowej, łączniki, gniazda, chronotermostaty, wideofony, CCTV, automatyka dla sektora mieszkań oraz usług.