Energia

Podstawą działania naszej firmy są produkty, systemy, rozwiązania do sterowania energią elektryczną.
Stało się to również naszą ideologią: energia, pozytywne myślenie, chęć doskonalenia się wraz z oferowaniem produktów o najlepszej jakości oraz współpracą z naszymi partnerami na rynku. Od zawsze wyróżniało to firmę oraz doprowadziło do jej rozwoju do obecnego rozmiaru.

Współpraca z rynkiem

Od zawsze kluczem do sukcesu było w pierwszej kolejności sprostanie wyzwaniom rynku: aby tego dokonać, trzeba umieć go słuchać. Robimy to poprzez wszystkie nasze działania, od projektowania produktów aż do obsługi klienta. Z dnia na dzień rozwijamy partnerstwo oparte na blikości, dzieleniu się oraz współpracy z osobami, które pokładają w nas zaufanie.

Innowacje

Nie ma rozwoju bez innowacji. Nie ma rozpoznawania bez tradycji. Zawsze wierzyliśmy w istnienie złotego środka między tymi dwoma czynnikami, oferując rozwiązania z silnymi korzeniami w technologii i designie.

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. +48 618488871, fax +48 618488276, info@astat.com.pl, www.vimarpolska.pl
VIMAR: osprzęt elektroinstalacyjny, system automatyki domowej, łączniki, gniazda, chronotermostaty, wideofony, CCTV, automatyka dla sektora mieszkań oraz usług.