Od projektu do testów końcowych

Nasze produkty są w całości projektowane, rozwijane, wytwarzane oraz testowane w siedzibie w Marostice, gdzie znajduje się również centrala zarządzania, sprzedaży oraz logistyka: od surowców po pakowanie. Nasze linie produkcyjne rozpoczynają się bezpośrednio od surowców: metale oraz technopolimery przekształca się na elementy, które później zostają zmontowane i tworzą produkt końcowy. Cały proces jest nadzorowany przez system jakości: w fazie projektowania parametrami odniesienia są funkcjonalność i niezawodność materiałów oraz spełnienie wszelkich wymogów. Każdy produkt jest dokładnie sprawdzany w fazie testów.

Od producenta do dystrybutora

Współpraca z system dystrybucji jest strategicznym elementem w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Nasze nowe centrum logistyczne w mieście Vicenza zapewnia doskonałą obsługę zarówno rynku krajowego jak i międzynarodowego.

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. +48 618488871, fax +48 618488276, info@astat.com.pl, www.vimarpolska.pl
VIMAR: osprzęt elektroinstalacyjny, system automatyki domowej, łączniki, gniazda, chronotermostaty, wideofony, CCTV, automatyka dla sektora mieszkań oraz usług.