Niniejszym prezentujemy Zasady Etyki firmy Vimar, zarys sposobu zachowania, który ma być przewodnikiem w profesjonalnych działaniach wszystkich naszych współpracowników. Powodem tej inicjatywy jest chęć jasnego i przejrzystego zdefiniowania systemu wartości, który inspiruje firmę w realizowaniu jej celów, ale również spełnienie włoskiej ustawy nr 231/2001 dotyczącej obowiązków administracyjnych przedsiębiorstw i organów publicznych.

Zasady Etyki są oparte na Zasadach Postępowania i Praktyki firmy Vimar, które zostały zbiorowo zaakceptowane i wprowadzone przed administratorów, zarząd oraz pracowników. To one przez wiele lat kierowały działalnością spółki.

Orientacja etyczna jest niezbędna do zapewnienia niezawodności działań firmy Vimar w ogólnym kontekście cywilnym i gospodarczym. Określenie i wdrożenie Zasad Etyki jest wymagane dla jasnego systemu zasad, który powinien być przestrzegany przez wszystkich działających w imieniu spółki, zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i podczas sytuacji i relacji z osobami na zewnątrz firmy.

Stąd obecna inicjatywa, mająca na celu udostępnienie Zasad każdemu pracownikowi i wszystkim osobom współpracującym z firmą.

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. +48 618488871, fax +48 618488276, info@astat.com.pl, www.vimarpolska.pl
VIMAR: osprzęt elektroinstalacyjny, system automatyki domowej, łączniki, gniazda, chronotermostaty, wideofony, CCTV, automatyka dla sektora mieszkań oraz usług.